ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ АРМТЕКС ТРЕЙД ООД

Стрелбищен комплекс, оръжейна работилница, оръжейна, учебна зала, зала за физическа подготовка, кафе клуб и безплатен паркинг находящи се на бул. „Рожен № 23“, централен вход на стадион Локомотив.

При нас ще откриете:

УЧЕБНА ЗАЛА – 20 места.
Обучение и курсове под всякаква форма за:

 1. Безопасно боравене с огнестрелно оръжие – удостоверение;
 2. Физическа охрана на обекти – удостоверение;
 3. Банкова охрана и инкасова дейност – удостоверение;
 4. Лична охрана – удостоверение;
 5. Ръководител охранителна дейност, охранител – удостоверение;
 6. Инструктор по стрелкова подготовка – удостоверение;
 7. Майстор оръжия – удостоверение;
 8. Повишаване на знанията и уменията за боравене с оръжие и мерки за безопасност – сертификат;
 9. Носене, употреба, съхранение, поддръжка на оръжието – сертификат;
 10. Стрелкова подготовка, начини, видове и тактика на стрелбата – сертификат;
 11. Възникване на оръжията и боеприпасите, видове и системи, развитие и усъвършенстване – сертификат;
 12. Допълнителна подготовка и тактически действия на охранителите при осъществяване на дейността – сертификат.
 13. Допълнително обучение групово и/или индивидуално по желание на клиента –сертификат.
 14. Консултации.

Отстъпки от цените при:

 1. Заявяване на повече от един курс;
 2. Постоянни клиенти.

„Армтекс Трейд“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-24222-C01 от 18.01.2021 г. по проектно предложение с наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 9 323 лв., от които 7 924.55 лв. европейско финансиране и 1 398.45 лв. национално финансиране. Интензитетът на БФП е в размер на 100%.

Обща цел на проекта:

Общата цел на проектното предложение е „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.“

Телефони на Стрелбище:

 

Инструктори: Мобилен /GSM/  – 0888 44 70 00

                Мобилен /GSM/  –  0889 789 077

 

          Стационарен   –     024 27 65 82

         Мобилен /GSM/ –  0885 10 78 21

Офис:

029 52 33 75

Управител:

0887 23 38 70

Email:

armtextrade@gmail.com

Не откриваш информацията, която търсиш – свържи се с нас!