Удостоверения и сертификати

 

Удостоверение за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

Удостоверение за охранител

Удостоверение за инструктор по стрелкова подготовка

Удостоверение за майстор оръжия

Сертификат за носене, употреба, съхранение и поддръжка на оръжие

Сертификат за стрелкова подготовка, начини, видове и тактика на стрелбата

Сертификат за повишаване знанията и уменията за боравене с оръжие и мерки за безопасност

Сертификат за допълнителна подготовка и тактически действия на охранителите

Сертификат възникване на оръжията и боеприпасите, видове и системи, развитие и усъвършенстване