АРМТЕКС ТРЕЙД

ОРЪЖЕЙНА РАБОТИЛНИЦА
Предлага:

 1. Технически преглед на оръжие;
 2. Ремонт на всякакъв вид оръжие;
 3. Прецизна професионална прострелка;
 4. Консултации по външна балистика;
 5. Монтаж на оптични мерници;
 6. Прострелване на пневматично оръжие;
 7. Консултации;
 8. Възстановяване на оръжие за колекциониране;
 9. Възстановяване на хладно оръжие за колекциониране.

ОРЪЖЕЙНА
Предлага:

 1. Съхранение и поддръжка на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях;
 2. Обслужване на всякакъв вид оръжие.