АРМТЕКС ТРЕЙД

УЧЕБНА ЗАЛА – 20 места.
Обучение и курсове под всякаква форма за:

 1. безопасно боравене с огнестрелно оръжие - удостоверение;
 2. ръководител охранителна дейност, охранител - удостоверение;
 3. инструктор по стрелкова подготовка - удостоверение;
 4. майстор оръжия - удостоверение;
 5. повишаване на знанията и уменията за боравене с оръжие и мерки за безопасност - сертификат;
 6. носене, употреба, съхранение, поддръжка на оръжието - сертификат;
 7. стрелкова подготовка, начини, видове и тактика на стрелбата - сертификат;
 8. възникване на оръжията и боеприпасите, видове и системи, развитие и усъвършенстване - сертификат;
 9. допълнителна подготовка и тактически действия на охранителите при осъществяване на дейността - сертификат.
 10. допълнително обучение групово и/или индивидуално по желание на клиента - сертификат.
 11. Консултации.

Отстъпки от цените при:

 1. заявяване на повече от един курс;
 2. постоянни клиенти.