АРМТЕКС ТРЕЙД

Текущи курсове:

Квалификационен курс за придобиване на професионално обучение за част от професия "Охранител", специалност "Физическа охрана на обекти"
Крайна дата за записване: 08.05.2021г.
Дата за започване на курса: 10.05.2021г.
Изпит теория: 16.05.2021г.
Изпит практика: 16.05.2021г.

Предстоящи курсове:

Квалификационен курс за придобиване на професионално обучение за част от професия "Охранител", специалност "Физическа охрана на обекти"
Крайна дата за записване: 18.05.2021г.
Дата за започване на курса: 20.05.2021г.
Изпит теория: 27.05.2021г.
Изпит практика: 27.05.2021г.

УЧЕБНА ЗАЛА – 20 места.
Обучение и курсове под всякаква форма за:

 1. безопасно боравене с огнестрелно оръжие - удостоверение;
 2. ръководител охранителна дейност, охранител - удостоверение;
 3. инструктор по стрелкова подготовка - удостоверение;
 4. майстор оръжия - удостоверение;
 5. повишаване на знанията и уменията за боравене с оръжие и мерки за безопасност - сертификат;
 6. носене, употреба, съхранение, поддръжка на оръжието - сертификат;
 7. стрелкова подготовка, начини, видове и тактика на стрелбата - сертификат;
 8. възникване на оръжията и боеприпасите, видове и системи, развитие и усъвършенстване - сертификат;
 9. допълнителна подготовка и тактически действия на охранителите при осъществяване на дейността - сертификат.
 10. допълнително обучение групово и/или индивидуално по желание на клиента - сертификат.
 11. Консултации.

Отстъпки от цените при:

 1. заявяване на повече от един курс;
 2. постоянни клиенти.