АРМТЕКС ТРЕЙД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ АРМТЕКС ТРЕЙД ООД

Стрелбищен комплекс, оръжейна работилница, оръжейна, учебна зала, зала за физическа подготовка, кафе клуб и безплатен паркинг находящи се на бул. „Рожен № 23“, централен вход на стадион Локомотив.

„Армтекс Трейд“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-24222-C01 от 18.01.2021 г. по проектно предложение с наименование „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 9 323 лв., от които 7 924.55 лв. европейско финансиране и 1 398.45 лв. национално финансиране. Интензитетът на БФП е в размер на 100%.

Обща цел на проекта:

Общата цел на проектното предложение е „Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.“


телефони
Стрелбище
Инструктори мобилни / GSM / 0888 447 000
мобилни / GSM / 0884 218 646
мобилни / GSM / 0888 469 168
стационарен 024276582
мобилни / GSM / 0885 107 821
Офис стационарен 029523375
Управител мобилни / GSM / 0887 233 870